Joomla Free Themes by iPage Complaints

En stor del av verksamheten är inriktad mot catering och vi anordnar gärna större arrangemang vid exempelvis bröllop, avslutningar, grillfester m.m. Andra tjänster vi erbjuder är bland annat golfpaket för företag, matlagningskurser mm.

Jonny & Benny

Välkomna till oss!